Debata naukowców: prof. Michała Gintera z Uniwersytetu Warszawskiego z prof. Stephenem Taylorem z University of Liverpool. EWOLUCJA vs STWORZENIE – “Skąd się wzięliśmy – przez przypadek czy w wyniku projektu?”.

 

Debata naukowców: prof. Michała Gintera z Uniwersytetu Warszawskiego z prof. Stephenem Taylorem z University of Liverpool.

EWOLUCJA vs STWORZENIE – “Skąd się wzięliśmy – przez przypadek czy w wyniku projektu?”.

 

PRELEGENCI:
prof. Michał Ginter, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
prof. Stephen Taylor, Wydział Inżynierii Technicznej i Elektroniki, University ofLiverpool

ORGANIZATORZY:
Studenckie Koło Naukowe Adesse
Fundacja Twój Ruch

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2015 r.

Wesprzyj telewizję Idź Pod Prąd: https://idzpodprad.pl/wsparcie
Polub nas na Facebooku: http://facebook.com/idzpodprad
—————–
A debate of scientists: Professor Michał Ginter from Warsaw University and Professor Stephen Taylor from University of Liverpool. EVOLUTION vs CREATIONISM – “Where did we come into being, as a coincidence or a project?”.

SPEAKERS:
Professor Michał Ginter, Geology Department, Warsaw University
Professor Stephen Taylor, Electrical Engineering and Electronics Department, University of Liverpool

ORGANIZERS:
Science Students Association “Adesse”
Your Move Foundation

University of Life Sciences in Lublin, 2015

Support Go Against the Tide TV: https://idzpodprad.pl/wsparcie
Like us on Facebook: http://facebook.com/idzpodprad