Marta Cuberbiller

Wydana w ubiegłym roku książka dra Jerry’ego Bergmana pt. “Slaughter of the Dissidents” ma tytuł będący grą słów. “Slaughter of the Innocents” znaczy bowiem “Rzeź niewiniątek”. O co dokładnie chodzi, wyjaśnia dopiero podtytuł książki: “Szokująca prawda o niszczeniu kariery osób wątpiących w teorię Darwina”. [1]

Autor przedstawia w niej szczegółowo losy 17 spośród ponad 300 uczonych i nauczycieli z wyższymi stopniami naukowymi, którzy wyrazili swoje wątpliwości na temat neodarwinizmu. Przekonania tych przebadanych przez Bergmana uczonych są bardzo różne. Jedni są kreacjonistami, inni zwolennikami teorii inteligentnego projektu, a jeszcze inni – ewolucjonistami. A łączy ich pogląd, że obserwowanego bogactwa i różnorodności życia nie mógł stworzyć prosty mechanizm wymyślony przez Darwina – dobór naturalny, działający na przypadkowe mutacje. Wszyscy oni wskutek swoich poglądów stali się ofiarami dyskryminacji.

Dr Bergman zwrócił uwagę, że elita ewolucjonistyczna niesłusznie wrzuca tych wątpiących w Darwina do jednego worka, nazywając ich wszystkich kreacjonistami. Uczeni ci, mimo posiadania wysokich kwalifikacji naukowych, byli słownie i fizycznie prześladowani, tracili posiadane już przywileje, nie pozwalano im się dalej naukowo rozwijać, jak również pozbawiano ich pracy i niszczono im karierę naukową – a wszystko to za wyrażenie samej tylko wątpliwości co do standardowej opowieści ewolucyjnej.

Jedną z omawianych osób jest Rodney LeVake, jedyny nauczyciel biologii w szkole średniej w miejscowości Faribault, w stanie Minnesota. LeVake, który ukończył studia wyższe z biologii, zwrócił uwagę na pewne niezgodności w ewolucjonizmie. Administracja szkoły zażądała wówczas od niego wyrażenia na piśmie, jakie ma poglądy. LeVake napisał między innymi, że “złożoność życia i zapis kopalny nie stanowią argumentu na rzecz teorii makroewolucji”. W odpowiedzi dowiedział się, że ewolucja jest takim samym faktem jak grawitacja, a nauczyciel, który kwestionuje darwinizm, jest jawnie niekompetentny i powinno się go zwolnić z pracy. LeVake wyjaśniał jednak, że nie interesuje go nauczanie kreacjonizmu na zajęciach z biologii. Nie uchroniło go to jednak od odsunięcia od zajęć z biologii, od tej pory miał nauczać chemii. LeVake odwoływał się do sądu, który jednak w 2000 roku, dwa lata po decyzji szkoły, uznał, że LeVake nie ma konstytucyjnego prawa do przedstawiania w szkole krytycznych uwag wobec teorii ewolucji, nawet (!) jeśli uwagi te są naukowo uzasadnione.

Dr Bergman podkreśla paradoksalne konsekwencje takiego rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli bowiem od nauczycieli wymaga się, by akceptowali wszystko, czego nauczają, to na przykład nauczyciele historii musieliby akceptować marksizm i chrześcijaństwo, kiedy na lekcji omawiają te tematy, a nauczyciele religioznawstwa musieliby wierzyć we wszystkie omawiane przez siebie religie. Wspomniany sąd przyznał, że przesunięcie LeVake’a z nauczania biologii do nauczania chemii było spowodowane poglądami tego ostatniego, a taka działalność jest sprzeczna z amerykańską konstytucją, która każdemu zapewnia wolność słowa i przekonań.

Autor książki zdaje sobie sprawę, że społeczeństwo amerykańskie jest zróżnicowane. Ale jego zdaniem trzeba zauważyć, że wahadło odchyliło się za bardzo od rozsądnego centrum i już zagraża chrześcijanom. Wolność słowa w Ameryce zaczyna być podważana. Odebrano ją jednej grupie, uczonym i nauczycielom, co znaczy, że w przyszłości będzie można ją odbierać także i innym grupom. Książka wzywa czytelników do przeciwdziałania, zanim zagrożenie wolności nie stanie się tak duże, że jej przywrócenie będzie niemożliwe.

Omawiana książka jest pierwszym z trzech planowanych tomów. W drugim zostaną omówione metody dyskryminowania osób wątpiących w darwinizm, a trzeci skoncentruje się na rejestracji przejawów cenzury. “Slaughter of the Dissidents” pokazuje, że darwinowscy fundamentaliści, jak ich nazywał Stephen J. Gould, nie mają oporów przed prześladowaniem każdego, kto nie zgadza się z ich przekonaniami.

(Brian Thomas, Book Review: Jerry Bergman, Slaughter of the Dissidents: The Shocking Truth about Killing the Careers of Darwin Doubters (Leafcutter Press 1008, 477 pages), “Acts & Facts” November 2008, vol. 37, no. 11, s. 19.).

Idź Pod Prąd 2009, nr 59-60 (czerwiec-lipiec), s. 13.