Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Już w kwietniu odbędzie się pierwsza przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, stacjonujących w Białymstoku. Jednostka w sile brygady jest już formowana, jej żołnierze mają być skoszarowani razem z zawodowymi wojskowymi z 18 Pułku Rozpoznawczego, który na stałe stacjonuje w Białymstoku.

Dowództwo brygady obrony terytorialnej szuka innej lokalizacji docelowej do skoszarowania jednostki, jako że 18. Pułk Rozpoznawczy ma zostać rozwinięty również do poziomu brygady. Tak więc wschodnia flanka obrony terytorium Polski jest sukcesywnie wzmacniana.