Minister Obrony Narodowej wyznaczył tymczasowych dowódców wojsk specjalnych.  Gen. Wojciech Marchwica będzie pełniącym obowiązki Szefem Inspektoratu Wojsk Specjalnych, a ppłk Robert Kopacki pełniącym obowiązki dowódcą GROM.
Minister wyznaczył także gen. Adama Joksa na szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zastąpi on na tym stanowisku generała Marchwicę. Zmiany te nastapiły po odwołaniu w tym tygodniu ze stanowiska gen. Piotra Patalonga – szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych oraz pułkownika Piotra Gąstała – dowódcę jednostki GROM. 

Generał Patalong będzie pełnił funckję do 19 września, potem zostanie przeniesiony do rezerwy kadrowej.  Decyzja dowódca GROM, będzie pełnił funkcję do 15 września.
Rzecznik ministerstwa – Bartłomiej Misiewicz poinformował, że decyzja nie ma związku z wypadkiem, w którym pod koniec sierpnia w Gdańsku zginął oficer jednostki, jak sugerowaly niektóre media. Pułkownik zostanie również przeniesiony rezerwy kadrowej. Na razie nie poinformowano o wyznaczeniu nowego dowódcy.