Ministerstwo Obrony Narodowej podało informację o zmianach kadrowych, jakie zaszły w polskiej armii w 2016 roku.
Nastąpił wzrost liczby żołnierzy z 96 000 do 106 000. Wzrosła liczba oficerów kształconych na wyższych uczelniach z 490 do 906. Awansowano ponad 27 000 szeregowych, podoficerów i oficerów, w tym 25 generałów.
Co najistotniejsze, minister Antoni Macierewicz wymienił kadry na najwyższych stanowiskach w jednostkach operacyjnych. W Sztabie Generalnym zmiany objęły 90% stanowisk dowódczych, a w Dowództwie Generalnym 82%.