Bohdan Szucki ps. „Artur” urodził się w 1926 roku w Berezie Kartuskiej.
W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Od 1942 do 1944 walczył w oddziałach partyzanckich III Okręgu NSZ na Lubelszczyźnie, a następnie na Pomorzu. W 1943 został mianowany podchorążym. Po zakończeniu wojny przebywał w ukryciu. Był represjonowany przez władze komunistyczne.
Po wojnie powrócił do Lublina. Tam dokończył edukację i studia. Po transformacji ustrojowej zainicjował powstanie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie przez 15 lat pełnił funkcję prezesa. Pod jego nadzorem Związek znacznie się rozwinął. Szucki był inicjatorem powstania wielu pomników i tablic pamiątkowych na obszarze całej Polski. Ukazywał się Biuletyn „Szczerbiec”, wydano wiele książek, zorganizowano niezliczoną liczbę uroczystości i spotkań.
Pogrzeb Bohdana Szuckiego odbędzie się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Termin nie jest jeszcze znany.