W poniedziałek w Warszawie odbyła się wspólna modlitwa katolików i muzułmanów. Na Papieskim Wydziale Teologicznym odbyły się obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Na katolickiej uczelni razem świętowali katolicy i muzułmanie. Nabożeństwo prowadzili: bp Rafał Markowski, mufti Nedal Abu Tabaq oraz imamowie Mirzogolib Radzhabaliev i Nadżib Al Sabahi. Obecni byli także przedstawiciele kościoła prawosławnego.

Podczas ceremonii na stole leżały obok siebie Biblia i Koran.

Świętokradztwo to skomentował pastor Paweł Chojecki:

Zrównanie Koranu i Biblii to powiedzenie Bogu, że jest kłamcą. Jakie jest pierwsze przykazanie? “Nie będziesz miał obcych Bogów obok lub przede Mną”. Wasi biskupi Słowo Boga zrównali z Koranem… Gdzie jest pierwsze przykazanie?!

Po przeczytaniu tekstów z Biblii i Koranu oraz wygłoszeniu kazań biskup Rafał Markowski wypowiedział słowa zawierzenia:

Panie nasz i Stwórco, Boże naszych ojców, Boże Abrahama i Proroków, Boże Jezusa Chrystusa […] spraw, aby Kościół Chrystusa i Wspólnota muzułmańska stały się miejscem rzeczywistego budowania na ziemi królestwa Bożego takie słowa wypowiedział katolicki biskup Rafał Markowski.

Pastor Paweł Chojecki odniósł się do tego:

To, co dzisiaj zrobili biskupi, pokazuje, gdzie oni mają Boga, gdzie mają Biblię, gdzie mają Jezusa Chrystusa. Razem z islamistami zrównali Jezusa z człowiekiem. I mówią, że On jest jak Abraham. To jest największa herezja, której jeszcze świat nie widział! A zapowiedziana jest w Biblii, w 17 rozdziale Apokalipsy. Bóg mówi, że przyjdzie czas, kiedy Rzym stanie się centrum światowej religii, wielkiej prostytutki, która będzie zwodzić wszystkich mieszkańców ziemi, będzie miała wpływ światowy, będzie to kościół powszechny, czyli… katolicki. A co będzie jego cechą? To, że za pieniądze położy się do łóżka z każdym. I dzisiaj kościół katolicki kładzie się do łóżka z największym wrogiem chrześcijaństwa, z islamem – z religią, która na sztandarach niesie zniszczenie Jezusa Chrystusa jako Boga.

Kościół rzymskokatolicki w modlitwie tego biskupa – zdrajcy i zwodziciela! – zdetronizował Jezusa Chrystusa z roli Boga i uczynił Go tylko człowiekiem! Zobaczcie, jak katolicy mają się dziś modlić!

Po wspomnianej modlitwie katolickiego biskupa muzułmański imam prosił, „by Maria, matka Jezusa, łączyła wszystkich, którzy kroczą drogą Jezusa i Muhammada. Niech zawsze żyją w zgodzie, miłości i pokoju”.

Pastor Paweł Chojecki zwrócił się do katolików:

 Jak wam sprzedali w maryjnym opakowaniu g*** Unii Europejskiej, tak teraz sprzedają wam islam w tym samym opakowaniu. Jak można tego nie widzieć?!

I zwrócił się do polskich elit:

Gdzie są polscy dziennikarze, gdzie są polscy uczciwi duchowni, gdzie są profesorowie wyższych uczelni?! Kto powie, że król jest nagi? Kto powie: ZDRADA, mości panowie!?

Biskup Markowski na opinię, że islam jest „religią terrorystów”, odpowiedział:

Każda religia prowadzi człowieka ku Bogu, dlatego jeżeli jakikolwiek system religijny sankcjonowałby zabijanie, nigdy nie byłby prawdziwym systemem religijnym.

Jednak, jak wskazał pastor Chojecki:

– Jezus w Ewangelii Jana 14:6 powiedział: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” – to przykład nauki apostolskiej o wyłączności zbawienia tylko w Jezusie Chrystusie.

Wydarzenie zorganizowano na wzór wspólnego święta Zwiastowania, jakie od dziesięciu lat odbywa się w Libanie. W tym kraju co roku katolicy i muzułmanie obchodzą to święto pod hasłem „Razem wokół Maryi, naszej Pani”. Od zeszłego roku podobne obchody organizowane są w Jordanii. Inicjatywę tę popiera zarówno papież Franciszek, jak i Benedykt XVI.

Pastor Chojecki przypomniał historię Abrahama, który uzyskał od Boga obietnicę, że Sodoma i Gomora nie będą zniszczone, jeśli znajdzie się w nich dziesięciu sprawiedliwych.

Ogień i siarka spadają na Sodomę i Gomorę – nie znalazło się dziesięciu. Czy tych, którzy dzisiaj zwrócili się już do Jezusa Chrystusa i tych, którzy teraz zwrócą się do Niego, wystarczy, żeby uratować Polskę? To jest kluczowe pytanie. To nie jest zabawa ani religijna propaganda. To jest być albo nie być narodu polskiego!

– “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Bóg!” – to była wiara naszych ojców. A to, co dzisiaj katolicyzm Polakom stręczy, to jest prostytucja duchowa i nie ma z wiarą w Jezusa Chrystusa już nic wspólnego – ocenia pastor Paweł Chojecki.