Okazało się, dlaczego ZDF nie chce wykonać we właściwy sposób wyroku w sprawie używania przez stację sformułowania „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. Stacja złożyła właśnie do sądu w Moguncji zażalenie na postanowienie sądu nadające wyrokowi sądu polskiego klauzulę wykonalności.

W zażaleniu prawnicy ZDF domagają się odmowy uznania wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie bądź uznania, że wyrok ten nie jest prawnie wykonalny w RFN. Ewentualnie domagają się uznania wyroku za wykonany.

Zapewne też akcja polskich internautów #GermanNaziCamps bardzo dokuczyła stacji ZDF, skoro w zażaleniu stara się ona „wzruszyć” niemiecki sąd, skarżąc się, jaką to wielką krzywdę poniosła w wyniku akcji.

Polska powinna jeszcze bardziej nasilić w świecie zachodnim akcje informacyjne pokazujące niemiecką winę za Holocaust.