Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili polsko-rosyjską zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przerzutem cudzoziemców przez granicę.

Zatrzymano 6 osób – dwóch Rosjan i czterech Polaków.

Werbowali oni na terenie Rosji i Białorusi cudzoziemców pochodzących z regionu Zakaukazia, aby przerzucić ich przez granicę do Polski i dalej na Zachód. Grupa wykorzystywała procedurę uchodźczą. Cudzoziemcy na przejściach granicznych zgłaszali wolę ubiegania się o status uchodźcy. Zgodnie z procedurą kierowano ich do ośrodków dla cudzoziemców, oni jednak nie stawiali się w ośrodkach, ale byli transportowani do Europy Zachodniej.

Szacuje się, że grupa działała przez co najmniej kilkanaście miesięcy. W tym czasie przerzuciła na Zachód kilkaset osób.