Jak wiemy z teorii ekonomii, podniesienie podatków powyżej pewnego poziomu skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu. Pokazuje to tzw. Krzywa Laffera. Niestety, rządzący na całym świecie ciągle o tym nie wiedzą.

W Belgii podniesienie akcyzy na alkohol przyniosło budżetowi 22 miliony euro strat w roku 2016. Rząd zakładał, że zmiana da 212 milionów euro zysku.
W rzeczywistości wzrost wpływów z akcyzy wyniósł tylko 50 milionów euro, ale jednocześnie o 73 miliony euro spadły wpływy z podatku VAT, ponieważ Belgowie w dużej mierze przerzucili się na alkohole zagraniczne. Jedna czwarta spożywanego w Belgii alkoholu jest kupowana za granicą. W efekcie po podwyżce akcyzy budżet stracił 22 miliony euro.

Polscy rządzący już dawno przekonali się, że krzywa Laffera działa.

My cały czas stawiamy za wzór ministrowi Morawieckiemu rządzących z innych krajów, ostatnio z Rumunii i Węgier, gdzie obniżki podatków przełożyły się na pobudzenie gospodarki i wzrost wpływów do budżetu.