Kolejne plany rząduzwiązane z integracją muzułmańskich uchodźców to wprowadzenie zakazu rozdawania Koranu, przymusowe kursy języka niemieckiego i austriackich wartości.
Ostatnim etapem integracji ma być obowiązek świadczenia nieodpłatnych prac społecznych lub potrącanie części świadczeń socjalnych w razie odmowy.

Austria zamierza również wystąpić z unijnego programu relokacji uchodźców. Władze Austrii uważają, że już wypełniły swoje zobowiązania w tym zakresie, przyjmując 90 tysięcy uchodźców w 2015 roku.