Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski udał się dziś do Stanów Zjednoczonych. Podczas pobytu w USA minister Waszczykowski weźmie udział w otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Waszczykowski zapowiada rozmowy z przedstawicielami przyszłej amerykańskiej administracji, w tym z doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa kraju Thomasem Bossertem.

Jutro Waszczykowski weźmie udział w debacie Rady Bezpieczeństwa na temat zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju. W swoim wystąpieniu podkreśli, że Polska jest nie tylko „konsumentem bezpieczeństwa”, ale państwem, które przyczynia się do stabilizacji na świecie, między innymi poprzez udział w misjach pokojowych.

Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku ma związek ze staraniami naszego kraju o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa na lata 2018-19. Minister będzie miał okazję spotkać się z ponad trzydziestoma ambasadorami przy ONZ, którzy w czerwcu wezmą udział w głosowaniu nad polską kandydaturą podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.