Projekt ustawy autorstwa Nowoczesnej dotyczył m. in. obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z 19 proc. do 15 proc. Posłowie odrzuciligo w pierwszym czytaniu.

Projekt przewidywał obniżkę PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą z 19 proc. do 15 proc., zwiększenie stawki amortyzacyjnej z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł oraz możliwość rozliczania straty podatkowej przez 15 kolejnych lat. Zmiana miała kosztować budżet ok. 6 mld zł.

Według wiceministra finansów Piotra Nowaka nie ma racjonalnych przesłanek dla obniżenia stawki PIT, koszty oszacowano aż na ok. 4,5 mld zł w pierwszym roku obowiązywania zmian, a projektodawcy nie przedstawili, w jaki sposób zrekompensować te straty.