W sobotę w budynku parlamentu odbyło się sympozjum „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca ludzi wolnych” na temat działalności społecznej księdza, twórcy oazowego Ruchu Światło-Życie.
– Ks. Blachnicki był nie tylko wielkim społecznikiem, żołnierzem i wychowawcą narodu, ale był też wielkim znakiem sprzeciwu wobec czasów pogardy i niszczenia wartości, wobec sił, które w tamtych i późniejszych czasach sprzysięgły się przeciwko w Polsce. Oddał za to życie w okolicznościach, o których ciągle mówimy, że są tajemnicze – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Podkreślił, że wiele błędów i nieszczęść, które spadły na Polskę po 1989 roku, nigdy nie miałoby miejsca, gdyby słowa ks. Blachnickiego były głębiej rozumiane oraz gdybyśmy umieli w większym stopniu znaleźć drogę, którą rysował i przekazywał on Polsce.

Nie sposób nie dostrzec kontynuowania tego dzieła w misji telewizji Idź Pod Prąd i służbie pastora Pawła Chojeckiego. O ile ks. Blachnicki próbował formację biblijną realizować wewnątrz kościoła katolickiego, to pastor Paweł Chojecki uważa, że nie da się tego zrobić zgodnie z zaleceniem Jezusa, że nowe wino należy nalewać do nowych bukłaków.