W Polsce wciąż spada bezrobocie.

W ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,1 pkt. proc. osiągając najniższy od czerwca 1991 roku poziom: 8,4%. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to spadek o 1,3 pkt. proc.
Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych  do urzędów pracy wyniosła 137 tysięcy. Jest to wzrost o ponad 7% w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku.