Przeczytasz tekst w ok. 2 min.

“Dziś na spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych, których bardzo szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Do organizatorów imprez wojewodowie będą przekazywać dokładne informacje.” – podał premier Mateusz Morawiecki.

“Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy przed szkodą. W oparciu o zalecenia epidemiologów i GIS-u zdecydowaliśmy się na ten krok, który wprowadzają też Francja i Niemcy – które przyznają, że robią to za późno. My chcemy zapobiegać.” – dodał Morawiecki.

Ponadto premier stwierdził na spotkaniu RZZK, że koronawirus i epidemia to realne i globalne zagrożenie, które wymaga podjęcia radykalnych działań w celu zapobiegania rozsprzestrzeniania się wirusa, co zaleca również WHO.

Tymczasem Ruch 11 Listopada już 24 lutego wydał oświadczenie nawołujące Polaków do oddolnego przygotowywania się na nadchodzącą epidemię, poprzez m.in. robienie zapasów żywności, leków, środków higieny oraz apelował o określenie sposobów komunikowania się w ramach lokalnych grup solidarności sąsiedzkiej na wypadek wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się. Rząd i sejmowe partie polityczne zlekceważyły ten apel. Szef kancelarii premiera Morawieckiego uznał przesłanie Ruchu 11 Listopada za kuriozalne.

Jednak dziś, ponad 2 tygodnie po wydaniu apelu Ruchu 11/11, na oficjalnej stronie Kancelarii Premiera opublikowano zalecenia GIS-u dla seniorów.

Ponadto minister nauki Jarosław Gowin wydał uczelniom polecenie zawieszenia wymian z zagranicznymi studentami oraz wstrzymania konferencji naukowych z zagranicznymi naukowcami.

Ministerstwo zdrowia zaleca osobom, które były w ostatnim czasie w regionach objętych epidemią i zaobserwowały u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, by bezzwłocznie powiadomiły telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalny oddział zakaźny.

Działa całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W Polsce potwierdzono już 18 przypadków zarażenia koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan.