Władze Grodna umieszczą tabliczki z dawnymi nazwami ulic w historycznym centrum miasta. Jest to efekt apelu mieszkańców, pod którym podpisało się ponad 800 osób.  Projekt dotyczy 43 ulic.

„Chodzi o ulice, które istniały od najdawniejszych czasów istnienia Grodna, kiedy Grodno zaczęło się poszerzać poza granice zamków grodzieńskich, czyli o ścisłe centrum historyczne” – powiedział historyk Andrej Daszkiewicz. „W całym przedsięwzięciu chodzi o to, by wiernie oddać chronologię zmian. Jedynym wyjątkiem będą nazwy z okresu okupacji hitlerowskiej (lata 1941-44). Na prośbę władz nie pojawią się one na tabliczkach, zostaną pominięte” – dodał.

W okresie międzywojennym obecna ulica Lenina była ulicą Piłsudskiego, plac Sowiecki był placem Stefana Batorego, ul. Kirowa – ul. Listowskiego.

Tabliczki zostaną umieszczone na początku i na końcu każdej z ulic. Nazwy mają być zapisane w białoruskiej transkrypcji.