O pułkowniku Adamie Mazgule już informowaliśmy na naszej. Widzom przypominamy, że to człowiek, który broni ubeckich emerytur, działa prężnie w Komitecie Obrony Demokracji, oraz jest autorem słów, że stan wojenny był kulturalny. To nie są wszystkie rewelacje jakie są związane z tą osobą. Dzięki widzom Telewizji Idź Pod Prąd w Londynie otrzymaliśmy informację, że pułkownik Mazguła nie tylko po 89 roku działał w organizacjach społecznych takich jak ZHP, ale też działał w organizacjach komnbatanckich.

W 2013 roku pułkownik Adam Mazguła założył Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Wojsk Górskich “Karpatczycy”. Nazwa Stowarzyszenia łudząco przypomina istniejący w Londynie Związek Karpatczyków 3 Dywizji Stzelców Karpackich. Dodajmy, że Związek tworzą byli weterani walk w czasie II Wojny Światowej. Jak tłumaczą obecni prezesi do tej pory nie interesowali się stowarzyszeniem działającym w Polsce. A nawet pułkownika Mazgułę darzyli pewnym zaufaniem np. użyczając znak choinki.  

Jak dzisiaj tłumaczą. Dzięki temu, że pułkownik Mazguła założył swoje stowarzyszenie mógł uwiarygodnić się w środowiskach kombatanckich oraz wśród Polonii czy to z czasów II Wojny, czy obecnej. To pozwalało mu celowo wprowadzać zamieszanie oraz działać dezinformacyjnie na pewne grupy osób. Prezesi Związku, który podtrzymuje chwalebne tradycje oręża polskiego nie może dochodzić do takich sytuacji. Wladze 3Dywizji Strzelców Karpackich w Londynie dażyly tym razem prezesa Mazgułę zaufaniem, ktore budowal w ich oczach od 24 lat.