Premier Węgier Viktor Orban złożył w parlamencie projekt zmian w konstytucji, w którym zapisano między innymi zakaz osiedlania w kraju imigrantów z pominięciem obowiązujących na Węgrzech procedur.

Jest to wypełnienie obietnicy złożonej po referendum w sprawie uchodźców.

Projekt zawiera kilka zmian do ustawy zasadniczej. W części dotyczącej stosunków z Unią Europejską zapisano: „realizowanie wspólnych kompetencji musi harmonizować z ujętymi w konstytucji podstawowymi prawami i swobodami oraz nie może ograniczać niezbywalnego prawa do dysponowania dotyczącego jedności terytorialnej, ludności, ustroju i porządku państwowego Węgier”.

Rządząca partia Fidesz wraz z koalicjantem Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową posiada większość konstytucyjną w węgierskim parlamencie.