Prezydent USA Donald Trump i premier Australii Malcolm Turnbull

Premier Australii Malcolm Turnbull odwiedził w piątek Waszyngton, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W oświadczeniu wydanym po spotkaniu obaj przywódcy stwierdzili, że oba kraje będą pogłębiać współpracę z sojusznikami i partnerami w regionie Indo-Pacyfiku.

Wolny, otwarty i owocny porządek w regionie Indo-Pacyfiku, oparty na jasnych regułach leży stale w interesie naszych krajów. Strategie naszych krajów […] odzwierciedlają wspólne poświęcenie dla tego, by region był opaty o te zasady.

USA i Australia chcą nadal używać dyplomacji, by wspierać dobre zarządzanie i mądry rozwój w regionie. Nasza trwała wiara w wolność, równość, wzajemny szacunek i porządek oparty na regułach jest podstawą obu naszych społeczeństw i modelem, który może przynieść korzyści wszystkim krajom i narodom.

Przywódcy wyrazili poważne zaniepokojenie sytuacją na Morzu Południowochińskim i wezwali wszystkie strony sporu do powściągliwości i rozwiązania sytuacji pokojowo na bazie prawa międzynarodowego. Prezydent USA podziękował premierowi Australii za stałe poparcie dla amerykańskich operacji na rzecz wolnej żeglugi.

Omówiono również sposoby pogłębienia trójstronnej współpracy z Japonią oraz podkreślono znaczenie współpracy z Indiami.

Amerykańska Korporacja Prywatnych Inwestycji Zagranicznych (OPIC) podpisała z Australią memorandum o zwiększeniu poparcia dla inwestycji w infrastrukturę w regionie Indo-Pacyfiku. USA i Australia chcą uruchomić strategiczne partnerstwo w sferze energetyki w regionie Indo-Pacyfiku. Celem jest rozwój infrastruktury energetycznej, technologi niskoemisyjnych i globalnego rynku gazu.