Rząd zaakceptował nowelizację ustawy o podatku dochodowym, która wprowadza możliwość wypełnienia druków PIT przez urzędy skarbowe. Jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z tej możliwości, będzie mógł wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Po maksymalnie 5 dniach podatnik otrzyma mailem informację, że zeznanie jest gotowe. Tak przygotowane zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić. Urzędy skarbowe będą przygotowywać zeznania podatkowe dla osób rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci. To rozwiązanie ma zostać wprowadzone już do rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2016 r.