Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec Facebooka. Urząd chce zbadać wzorce umów i regulaminy przez spółkę Facebook Ireland Ltd.
Urząd zbada klauzule regulujące wykorzystanie danych osobowych użytkowników oraz procedury ich udostępniania podmiotom trzecim. Zdaniem urzędu postanowienia w tym zakresie są niejednoznaczne i niedookreślone.