Ukraina - partia Swoboda protestuje

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła oświadczenie potępiające nowelizację ustawy o IPN.

W dokumencie deputowani zapisali, że Rada „kategorycznie nie przyjmuje i odrzuca politykę podwójnych standardów i narzucania idei odpowiedzialności zbiorowej oraz podejmowanych przez stronę polską prób zrównania wszystkich bojowników o niepodległość Ukrainy ze zbrodniami dwóch reżimów totalitarnych XX wieku, nazistowskiego i komunistycznego”.

Według parlamentarzystów ukraińskich ustawa zawiera „wykrzywione pojęcie” ukraińskiego nacjonalizmu, co pozwoli na manipulowanie i wzmocni nastroje antyukraińskie w Polsce.

Stwierdzono, że nowe polskie prawo „przeczy literze i duchowi” partnerstwa strategicznego między Ukrainą i Polską, oraz Deklaracji Pamięci i Solidarności z 2016 roku.

Jak przypominają ukraińscy posłowie:

To właśnie w tej deklaracji Rada Najwyższa Ukrainy i Sejm RP zwróciły uwagę na walkę polskich i ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej, która dała moralne podstawy dla przywrócenia niepodległości naszych państw.

W deklaracji parlamenty obu państw zgodziły się także, że istnieje potrzeba intensyfikacji bezstronnych badań historycznych, a także „powstrzymywania sił, które prowadzą do sporów w naszych państwach” .

Ukraińscy parlamentarzyści stwierdzili, że podsycanie konfliktów między Ukraińcami i Polakami leży w interesie „wspólnych wrogów naszej państwowości i suwerenności”, którymi w przeszłości były nazizm i komunizm, „a dziś jest rosyjski agresor i okupant”.

Deputowani zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy:

Zwracamy się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, by skorzystał ze swego konstytucyjnego prawa, by wspólnie z Sejmem i Senatem RP przywrócić relacjom ukraińsko-polskim równowagę, racjonalizm, życzliwość i strategiczne partnerstwo.

Wczoraj przed polską ambasadą i konsulatami na Ukrainie manifestowali działacze partii Swoboda oraz innych ugrupowań. Protestowali przeciwko nowelizacji polskiej ustawy o IPN.

Pikietujący mieli transparenty z napisami m.in.: „OUN-UPA, pamiętamy, szanujemy, naśladujemy”, „Przyjdzie Bandera – wprowadzi porządek” i „Okupanci zachodniej Ukrainy (w latach) 1918-39 pod sąd”.