UE zacieśnia współpracę z komunistycznymi Chinami w dziedzinie lotnictwa

W piątek Komisja Europejska i Administracja Lotnictwa Cywilnego Chin (CAAC) parafowały dwie umowy ustalające warunki współpracy lotniczej.

W pierwszej umowie zapisano, że Chiny pozwolą wszystkim liniom lotniczym z Unii Europejskiej latać do Chin z dowolnego państwa członkowskiego Unii. Do tej pory linie lotnicze mogły wysyłać samoloty do Chin tylko ze swojego kraju. Na przykład włoskie linie nie mogły organizować lotów z Paryża do Pekinu.

Drugi dokument to umowa lotnictwa cywilnego. Jej celem jest wspieranie handlu wyrobami przemysłu lotniczego Chin i Unii Europejskiej na całym świecie. Ma ona ograniczyć liczbę ocen technicznych i certyfikatów, co zmniejszy koszty produkcji. Umowa mówi też o współpracy między Unią i Chinami w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.