W 2021 ma wejść w życie nowy system pozwoleń na wjazd do UE. Będzie dotyczył m.in. obywateli USA, Izraela i Kanady oraz wszystkich innych państw nieobjętych obecnie systemem wizowym UE.

Podróżny chcący wjechać do państwa UE będzie wypełniał internetowy kwestionariusz i zapłaci 7 euro. Da mu to możliwość wjazdu na teren Unii przez trzy lata. Jeśli nie dostanie zgody, to skontaktuje się z nim urzędnik, który wyjaśni powody odmowy. Według urzędników unijnych system ma weryfikować, czy ludzie wjeżdżający do krajów UE nie stanowią ryzyka dla bezpieczeństwa.

Dotychczas obywatele USA mogli bez formalności podróżować po krajach strefy Schengen do 90 dni. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż został przyjęty przez Radę UE i Parlament Europejski we wrześniu zeszłego roku.