KRRiT rozpatrzyła skargę poseł Krystyny Pawłowicz na telewizję TVN.
Rada zgodziła się z częścią oskarżeń pani poseł. KRRiT wytyka stacji m.in.: świadome działania związane z akcentowaniem tylko określonych informacji, a omijaniem innych, niereagowanie na nieprawdę, podsycanie społecznego napięcia i ukierunkowanie negatywnych emocji widza bezpośrednio pod adresem konkretnych osób i grup”. Ponadto członkowie rady zauważają zaangażowanie się nadawcy w spór polityczny, poprzez dobór i kolejność cytatów z protestów.
Według członków Rady tego rodzaju działania mogą stanowić przesłanki w kierunku uznania propagowania przez TVN mowy nienawiści i nawoływania do niej.
Jak informuje raport KRRiT: takich działań zakazuje art. 18 ust.1 Ustawy o radiofonii i telewizji.