W odpowiedzi na eskalację napięcia pomiędzy Turcją a Holandią turecki minister ds. europejskich Omer Celik zapowiedział przegląd porozumienia dotyczącego imigrantów zawartego pomiędzy Turcją a Unią w zeszłym roku.

Porozumienie zawarte 18 marca 2016 roku znacznie ograniczyło liczbę uchodźców zmierzających do Europy przez Turcję, która ma granicę lądową z dwoma członkami UE – Grecją i Bułgarią. Wycofanie się Turcji z porozumienia i pomoc imigrantom w przenikaniu na teren Unii doprowadziłoby do katastrofalnej sytuacji na południowej granicy Unii. Szacunki mówią nawet o kilku milionach imigrantów przebywających w Turcji, którzy bardzo chętnie przedostaliby się do zamożnej Europy.