Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Szanowny Panie Prezydencie!

Z radością przyjęliśmy fakt, że reprezentując Polskę, pogłębia Pan dwustronne relacje sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, które stoją na czele koalicji państw Wolnego Świata.

Mamy też nadzieję, że Polska zdecydowanie stanie po stronie USA w konflikcie pomiędzy państwami cywilizacji zachodniej a odradzającym się Imperium Zła, którego obecnym liderem są komunistyczne Chiny. Chińscy komuniści próbują uzależniać i kolonizować inne państwa za pomocą gospodarczych inicjatyw tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku oraz budowy sieci 5G przez firmę Huawei.

W ostatnich tygodniach Chiny złamały kolejne porozumienia międzynarodowe i zlikwidowały autonomiczny status Hongkongu. Oznacza to jeszcze większe zagrożenie torturami i śmiercią dla tysięcy młodych Hongkończyków, którzy nie godzą się z komunistyczną okupacją swojej ojczyzny.

Polacy ze względu na swoją historię i przynależność cywilizacyjną solidaryzują się z narodami walczącymi o swoją wolność, szczególnie walczącymi z komunizmem.

Ustawa o bezpieczeństwie narodowym, narzucona właśnie Hongkongowi przez Pekin, oznacza, że każdy – niezależnie od narodowości lub lokalizacji, a więc także obywatel Rzeczpospolitej Polskiej – może zostać uznany za osobę, która naruszyła to prawo. Jeśli zatem polski obywatel krytykujący politykę rządu chińskiego znajdzie się pod chińską jurysdykcją, nawet w przypadku tranzytu, grozi mu aresztowanie przez chińskie służby.

Dlatego też wzywamy Pana Prezydenta, by w imieniu Polaków zajął Pan oficjalne stanowisko potępiające agresję komunistów chińskich na Wolny Hongkong. Jako naród, który walnie przyczynił się do upadku Muru Berlińskiego i moskiewskiej wersji komunizmu, nie możemy dzisiaj uchylać się od solidarności i wsparcia innych narodów, które walczą z tym samym wrogiem.

Modlimy się, by znalazł Pan w Bogu siłę i mądrość do podjęcia właściwych działań w tej sprawie.

Z poważaniem,

Pastor Paweł Chojecki

w imieniu środowiska Idź Pod Prąd