Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.
Władze szwedzkie podjęły decyzję o wdrożeniu systemu kontroli wieku azylantów. Powodem było nagminne podawanie się dorosłych imigrantów za dzieci, co znacznie skracało i upraszczało uzyskanie prawa pobytu.  W 2015 r. aż 35 tysięcy azylantów zadeklarowało, że są nieletni i że przybyli do Szwecji bez dokumentów i bez opieki. Dotychczas taka deklaracja była wystarczająca. Teraz podający się za nieletnich mają być poddani badaniom (zębów mądrości i stawów kolanowych), które zweryfikują ich oświadczenia.