Przeczytasz tekst w ok. 4 min.

Podczas 75. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w osobach dwóch przywódców najsilniejszych państw starły się dwie wizje świata. Przywódca komunistycznych Chin – Xi Jinping promował ideę globalizmu i połączenia całego świata. Prezydent USA Donald Trump mówił o patriotyzmie, o dbaniu o swój kraj i o odpowiedzialności za wyrządzone zło.

Trump zażądał pociągnięcia komunistycznych Chin i Światowej Organizacji Zdrowia do odpowiedzialności za rozprzestrzenienie na świecie koronawirusa.
“75 lat po zakończeniu II wojny światowej i powstaniu ONZ ponownie bierzemy udział w wielkiej, globalnej walce. Toczymy bitwę z niewidzialnym wrogiem, wirusem z Chin, który pochłonął niezliczoną liczbę ofiar w 188 krajach. W USA przeprowadziliśmy największą mobilizację od czasów II wojny światowej, błyskawicznie wyprodukowaliśmy rekordową liczbę respiratorów, osiągnęliśmy nadwyżkę, która pozwoliła nam dzielić się nimi z przyjaciółmi i partnerami na całym świecie. Jesteśmy pionierami leczenia ratującego życie. Zmniejszyliśmy śmiertelność o 85% od kwietnia. Dzięki naszym staraniom trzy szczepionki są w końcowej fazie badań klinicznych. Produkujemy je masowo i z wyprzedzeniem, tak by mogły od razu trafić do odbiorców. Wprowadzimy szczepionkę, pokonamy wirusa, zakończymy pandemię. Wkroczymy w nową erę niespotykanego dotąd dobrobytu, współpracy i pokoju. Gdy zdążamy do tej świetlanej przyszłości, musimy pociągnąć do odpowiedzialności państwo, które sprowadziło na świat tę zarazę – Chiny. W pierwszych dniach epidemii Chiny zablokowały podróże krajowe, jednocześnie zezwalając na loty poza granice i zakażając świat. Chiny potępiły mój zakaz podróżowania z ich kraju, mimo że same odwołały loty krajowe i zamknęły obywateli w domach. Rząd chiński i WHO, która jest praktycznie kontrolowana przez Chiny, fałszywie oświadczyli, że nie ma dowodów na przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka. Później fałszywie twierdzili, że osoby bez objawów nie rozprzestrzeniają choroby. WHO musi pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za ich działania” – powiedział prezydent USA Donald Trump. 

Przewodniczący Komunistycznej Partii Chin stwierdził, że w kwestii walki z pandemią trzeba podążać za Światową Organizacją Zdrowia.
“Musimy podążać za wskazaniami nauki, w pełni oddać przewodnią rolę WHO i dać wspólną, międzynarodową odpowiedź, by pokonać tę pandemię. Powinniśmy wdrożyć wszechstronne, długoterminowe środki kontroli. Powinniśmy w uporządkowany sposób otwierać firmy i szkoły, pobudzać ekonomię, odtworzyć porządek społeczny i gospodarczy” – stwierdził Xi Jinping.
Prezydent USA mówił, że ONZ musi skupić się na prawdziwych problemach świata, takich jak niewolnictwo czy prześladowania religijne. Podkreślił, że rozwiązać te problemy można tylko, jeśli każdy rząd zadba w pierwszym rzędzie o swoich obywateli.
“Jeśli ONZ ma być organizacją skuteczną, musi skupić się na rzeczywistych problemach świata, do których zaliczamy: terroryzm, prześladowanie kobiet, pracę przymusową, handel narkotykami, handel ludźmi, prostytucję, prześladowania religijne i czystki etniczne mniejszości religijnych. Ameryka zawsze będzie liderem w dziedzinie praw człowieka. Moja administracja promuje wolność religijną, szansę dla kobiet, dekryminalizację homoseksualizmu, zwalczanie handlu ludźmi i ochronę nienarodzonych dzieci. Przez dziesięciolecia te same umęczone głosy proponowały te same, nieudane rozwiązania, realizując kosztem ludzi własne, globalne ambicje. Tylko jeśli zadbamy o własnych obywateli, znajdziemy prawdziwą podstawę do współpracy. Jako prezydent odrzuciłem wadliwe postawy z przeszłości i z dumą stawiam Amerykę na pierwszym miejscu, tak jak wy powinniście stawiać swoje kraje na pierwszym miejscu. To właśnie powinniście robić. Jestem absolutnie przekonany, że w przyszłym roku, kiedy spotkamy się osobiście, będziemy przeżywać jedne z najwspanialszych lat w naszej historii i miejmy nadzieję – historii świata. Dziękuję, niech Bóg was błogosławi. Boże, błogosław Amerykę, Boże, błogosław narody” – powiedział Donald Trump.
Xi Jinping apelował, by budować wspólną globalną przyszłość, globalną gospodarkę, nie zważając na różnice światopoglądowe i wdrażać Agendę Zrównoważonego Rozwoju.
“Musimy przyjąć wizję społeczności ze wspólną przyszłością, w której wszystko jest powiązane. Powinniśmy odrzucić próby budowania bloków, utrzymywania innych na zewnątrz i przeciwstawić się podejściu o sumie zerowej. Powinniśmy patrzeć na siebie jak na członków jednej, wielkiej rodziny, prowadzić współpracę win-win, wznieść się ponad ideologiczne dysputy i nie wpaść w pułapkę „starcia cywilizacji”. Co ważniejsze, musimy szanować niezależny wybór ścieżki i modelu rozwoju różnych państw. Musimy pozostać oddani budowaniu otwartej światowej gospodarki, utrzymać wielostronny reżim handlowy ze Światową Organizacją Handlu jako fundamentem. Musimy powiedzieć nie jednostronności i protekcjonizmowi, i pracować, by zapewnić stabilne i sprawne funkcjonowanie globalnych łańcuchów produkcji i dostaw. Społeczność międzynarodowa musi podjąć szybkie i silne działania w kwestii umorzeń długów i pomocy międzynarodowej i zapewnić wdrożenie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Światowy system zarządzania wymaga reformy i ulepszenia. Powinniśmy pozostać wierni multilateralizmowi i chronić międzynarodowy system z ONZ jako rdzeniem. Globalne zarządzanie powinno być oparte o szerokie konsultacje, współpracę i podział korzyści, tak by zapewnić, że wszystkie kraje mają równe prawa, szanse i przestrzegają tych samych reguł” – powiedział Xi Jinping.
Komunistyczny przywódca stwierdził też, że globalizacja jest nieuchronnym procesem historycznym.
“COVID-19 przypomniał nam, że globalizacja gospodarcza jest bezdyskusyjnie rzeczywistością i trendem historycznym. Chowanie głowy w piasek w obliczu globalizacji gospodarczej lub próba walki z nią lancą Don Kichota jest płynięciem pod prąd historii” – wyznał.
Podczas obrad ONZ wystąpił także prezydent Polski Andrzej Duda.
“Tak jak 75 lat temu Polska walczyła o świat bez dominacji jednych państw nad drugimi, tak samo przez ostatnie 75 lat dąży do tego samego aktywnie uczestnicząc w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za główne przesłanie naszej obecności w Radzie Bezpieczeństwa, a szerzej w systemie Narodów Zjednoczonych, uważamy ideę „pokój przez prawo”, która jest przecież tak głęboko wpisana w akt założycielski Organizacji. We wszystkich naszych aktywnościach na forum ONZ kierujemy się zasadą, że tylko stosunki międzynarodowe oparte o pryncypia i normy prawa międzynarodowego mogą przynieść światu pokój, a prawo powinno być nie tylko przestrzegane, ale wciąż udoskonalane. Działamy w ten sposób, ponieważ głęboko wierzymy w możliwość pokojowego współistnienia państw. Wierzymy, że współpraca i wspólnota wolnych narodów i równych państw, a nie konfrontacja, imperializm i koncert mocarstw są nadzieją dla świata” – powiedział Andrzej Duda.
Pastor Paweł Chojecki stwierdził dziś w IPP NA ŻYWO, że z treści przemówienia prezydenta Dudy wynika opowiedzenie się za stroną globalizmu.
“Porównajcie przemówienie Xi Jinpinga i prezydenta Dudy w ONZ-ecie. Zobaczycie, że to kopia. Xi mówi: nie generujmy zderzenia cywilizacji, współpracujmy, nie gódźmy się na hegemonię jednego państwa (Ameryki), a Duda powtarza po chińczykach. Polska nie jest sojusznikiem wolnego świata. Polska rządzona przez ekipę PiS-u jest lennikiem komunistycznych Chin!” – ocenił redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.