Amerykański Senat niemal jednogłośnie zaakceptował protokół akcesyjny Czarnogóry do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tylko dwóch senatorów było przeciw.

Amerykańscy senatorowie otwarcie przyznawali, że poparcie dla przyjęcia Czarnogóry do NATO jest odpowiedzią na agresywne działania Rosji wobec sąsiadów.

Przyjęcie Czarnogóry do sojuszu będzie możliwe gdy wszyscy członkowie ratyfikują protokół akcesyjny. Stanie się to prawdopodobnie w kwietniu lub w maju, kiedy protokół ratyfikuje ostatnie z państw – Hiszpania.