Węgiel

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku wydobycie węgla kamiennego w naszym kraju było o 6,5 procent mniejsze niż w roku 2016 i wyniosło blisko 66 mln ton. Wydobycie węgla brunatnego wzrosło, ale tylko o 1,5% do 61 mln ton.

Ogółem wydobycie węgla osiągnęło poziom najniższy od lat 50. ubiegłego wieku.

Wzrósł natomiast import węgla kamiennego, głównie z Rosji.