Marian Kowalski: Proszę Państwa ukazał się interesujący tweet redaktora Nisztora, który karze nam się zastanowić nad relacjami pomiędzy telewizją publiczną a prywatną telewizją Polsat.

Ostatnie to bardzo wystawne wydarzenie 25-lecia telewizji Polsat, na którym był sam Pan Prezydent oraz bardzo wiele innych ważnych postaci życia politycznego wskazuje, że Polsat jest bardzo istotnym i poważnym uczestnikiem życia, myślę także politycznego, w Polsce. Jednocześnie telewizja publiczna ma duże tarapaty finansowe i coś mi tutaj karze połączyć te dwa fakty. Czy czasem część majątku telewizji publicznej nie będzie w jakiś sposób przekazana, sprzedana telewizji Polsat? Podejrzewamy, że mogą to być: niektóre ośrodki regionalne ze swoją infrastrukturą. Tego nie wiem ale zadaję takie pytanie. Tak bliskie relacje pomiędzy Panem prezesem telewizji publicznej a panem Zygmuntem Solorz-Żakiem są dla nas bardzo intrygujące i zachęcają do różnych spekulacji. Więc zadajemy to pytanie: czy telewizja publiczna chce się pozbywać swojego majątku na rzecz różnych telewizji komercyjnych?

No i tutaj prosiłbym byście Państwo śledzili te wydarzenia i zadawali pytania podobne jak redaktor Nisztor.