Słowo na Dziś #21

Paweł Chojecki: Dzisiaj do Polaków doszedł haniebny apel arcybiskupa Gądeckiego, także kolportowany w tzw. niezależnych, wolnych mediach: http://niezalezna.pl/211413-abp-gadecki-apeluje-o-wzajemny-szacunek-w-debacie-publicznej Jest to wyjątkowa trucizna dla Polaków.

Po pierwsze, arcybiskup Gądecki twierdzi, że Rosjanie, którzy zostali tutaj po 1944 roku, dzisiaj funkcjonują jako Polacy. To archiwum wojskowe pokazuje, że przynajmniej 20 tys. takich ludzi zostało przez Moskwę naturalizowanych jako Polacy. Dzisiaj oni mają już prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy dzieci i wnucząt. To jest tylko wierzchołek góry lodowej tego procesu. Mamy do czynienia z sytuacją, że są Polacy i są obcy nam kulturowo i cywilizacyjnie ludzie, a przede wszystkim obcy patriotycznie, bo oni są internacjonalistami. Zatem arcybiskup Gądecki kłamie mówiąc, że to są dyskusje między Polakami.

W rzeczywistości, jak mówi partia Ruch 11 Listopada to jest dalej walka z komunizmem. Rosja zaszczepiając nam komunizm, zaszczepiła też swoich ludzi, którzy ten komunizm reprezentują. Absolutnie należy odrzucić taką kłamliwą mitologię, ze wszyscy jesteśmy razem i różnimy się tylko drobnymi ocenami czy poglądami. Tu są obok siebie dwa narody, jeśli pozwolimy narodowi komunistycznemu, żeby udawał Polaków, no to ten naród komunistyczny będzie dalej nas niewolił. Polacy muszą rozpoznać, co jest istotą Polskości. Istotą Polskości jest pragnienie wolności, istotą komunizmu jest zniewolenie.

Drugim kłamstwem, które arcybiskup Gądecki Polakom przedstawia, to jest to jakby Jezus Chrystus i Jego pojawienie się na ziemi, niebawem świętowane w większości polskich domów, zmusza nas do wybaczenia naszym oprawcom i pojednania się z nimi. Jest to również absolutna nieprawda. Przypominam jaki był stosunek rodziców Jezusa do siepaczy Heroda, nie było tu, żadnego pojednania, żadnego dzielenia się opłatkiem. Była ucieczka, bo gdyby chcieli podzielić się z nim opłatkiem zostaliby zabici. Los Heroda, los ofiar Heroda niech będzie ostrzeżeniem i jasnym, dobitnym świadectwem kłamstwa arcybiskupa Gądeckiego.

Zapraszamy na całe Słowo na Dziś:

https://www.youtube.com/watch?v=8cm1LpFPEEY&feature=youtu.be