Słowo na Dziś #13

Marian Kowalski: Dziś obchodzimy Barbórkę oprócz normalnych życzeń chciałem zapewnić wszystkich górników, że jestem tym człowiekiem, który wysoko ceni waszą pracę, wasz wkład w rozwój Polski, kulturę Śląską i zapewniam, że oparcie polskiej energetyki, bezpieczeństwa energetycznego na węglu jest sprawą kluczową. I mówię to nie od dzisiaj, nie z powodów koniunktury politycznej. Zdaję sobie sprawę, że Polska powinna być nie tylko oświetlona i ogrzewana polskim węglem, ale że ludzie którzy go wydobywają stanowią szczególną jakość narodu polskiego.

słowo

Paweł Chojecki: W ten dzień warto przypomnieć o coraz niższych czy głodowych pensjach górników. Kiedyś pensja górnika to było coś, dziś niestety pensja górnika straciła ten walor. Oczywiście nie chodzi nam o to, aby faworyzować górników, chcemy, aby przez likwidację ZUS-u i wielu niepotrzebnych podatków, a w handlu węglem – pośredników, żeby rzeczywiście Polak, pracujący w koszuli w kratę zarabiał godziwe pieniądze, aby jedna pensja wystarczała na utrzymanie całej rodziny na Śląsku i w całej Polsce.

Zapraszamy na całe Słowo na Dziś:

https://www.youtube.com/watch?v=OZZtYR3BjkY