Ministerstwo Finansów coraz bliżej totalnej kontroli

Rząd opracowuje nowelizację prawa dotyczącego Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, to Ministerstwo Finansów uzyska szereg nowych uprawnień kontrolnych.

Resort kierowany obecnie przez Teresę Czerwińską będzie miał dostęp do wszystkich materiałów operacyjnych Służby Celno-Skarbowej. Obecnie takie prawo ma tylko prokuratura.

Krajowa Administracja Skarbowa zyska dostęp wielu wrażliwych informacji, m.in. do danych osób podróżujących samolotami, statkami i pociągami. Służby skarbowe będą też mieć wgląd do informacji o transakcjach bankowych osób fizycznych, a nie tylko firm.

Funkcjonariusze KAS dostaną także prawo do konwojowania osób z więzienia lub aresztu, będą też mogli prowadzić postępowania wobec skorumpowanych funkcjonariuszy w swoich szeregach, bez konieczności angażowania policji lub CBA.

* * *

Esbecy w warszawskim ratuszu

Prof. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, pisze na portalu DoRzeczy.pl, że w warszawskim Urzędzie Miasta zatrudnieni są byli pracownicy Służby Bezpieczeństwa PRL.

W artykule “Stołeczne Biuro Służby Bezpieczeństwa czy Zarządzania Kryzysowego?” prof. Cenckiewicz wymienia Jarosława Michonia, starszego specjalistę w Biurze Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego, oraz Andrzeja Szymaniaka, naczelnika Wydziału Operatorów Numerów Alarmowych w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Jarosław Michoń według Cenckiewicza „swoją karierę zaczynał w ZOMO w stanie wojennym”.

W tekście czytamy:

28 lipca 1984 roku miał zwrócić się z prośbą o możliwość pracy w SB. – Decyzję o przyjęciu go do bezpieki – i to w antykościelnym Wydziale IV Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych – podjął sam szef warszawskiej SB płk Tadeusz Szczygieł (w latach 1985-1989 szef Departamentu IV MSW). Michoń pracował – jak sam napisał – „w zagadnieniu gospodarki żywnościowej”, czyli mówiąc żargonem bezpieki w „świńskim wywiadzie” (pion IV SB zajmował się związkami wyznaniowymi i rolnictwem)”

Andrzej Szymaniak również służył w stołecznej ZOMO w ramach zasadniczej służby wojskowej. Już w grudniu 1983 r. Szymaniak zwrócił się do przełożonych z prośbą o możliwość studiowania w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie.

Obaj byli esbecy podlegają w warszawskim ratuszu dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ewie Gawor, która była pracownikiem komunistycznego MSW i podporucznikiem Milicji Obywatelskiej.

* * *

Wiedeń nie chce pomnika Sobieskiego

W rocznicę odsieczy wiedeńskiej, 12 września, na wzgórzu Kahlenberg, z którego polski król Jan III Sobieski dowodził obroną Wiednia przed Turkami, miał stanąć pomnik odsieczy wiedeńskiej.

Kamień węgielny pod budowę pomnika został wmurowany już pięć lat temu. Władze Krakowa i Wiednia podpisały list intencyjny w sprawie upamiętnienia bitwy. Rzeźba przedstawiająca króla Sobieskiego i husarzy jest już gotowa.

Jednak, jak donosi „Gazeta Krakowska”, nowy burmistrz Wiednia Michael Ludwig wycofał zgodę na postawienie monumentu.

Rzecznik prezydenta Krakowa Monika Chylaszek powiedziała „Gazecie Krakowskiej”:

– Strona wiedeńska wyraża teraz obiekcje do poczynionych dwustronnych ustaleń i nowy burmistrz poinformował o tym prezydenta podczas jego pobytu w Wiedniu. Ponieważ w tę sprawę zaangażowana jest także polska ambasada, czekamy na zakończenie rozmów.

Jak relacjonuje gazeta: „osoby zaangażowane w budowę pomnika twierdzą, że burmistrz ulega naciskom frakcji skrajnie lewicowych, według których pomnik ma wydźwięk antyturecki.”

* * *

Łotwa i Estonia planują wystawić Rosji rachunek za okupację

Ministrowie sprawiedliwości Łotwy i Estonii spotkali się w Rydze i oświadczyli, że niedługo wystawią Rosji rachunek za szkody wyrządzone w czasie sowieckiej okupacji.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem odpowiednich mechanizmów prawnych, które można będzie zastosować, aby wystąpić z roszczeniami wobec Rosji. Łotwa i Estonia chcą poruszyć tę sprawę na forum ONZ.

Łotwa kilka lat temu oszacowała straty wynikające z okupacji przez Związek Sowiecki na 300 miliardów euro.

* * *

Władze okupowanego przez Rosję Ługańska prześladują chrześcijan

Open Doors, organizacja wspierająca represjonowanych chrześcijan, poinformowała, że władze okupowanej przez Rosję zachodniej Ukrainy blokują przeprowadzanie spotkań kościołom chrześcijańskim.

W Ałczewśku w obwodzie ługańskim uzbrojeni funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej wtargnęli do budynku kościoła zielonoświątkowego podczas spotkania i aresztowali diakonów kościoła. Podczas akcji zmuszono wszystkich zgromadzonych do położenia się twarzami do podłogi.

Ministerstwo zakazało działalności „Ewangelicznej Unii Baptystycznej na Ukrainie”. Jej członkowie są oskarżani o brak dokumentów rejestracyjnych i popieranie oddziałów ukraińskich walczących z siłami prorosyjskimi.

Open Doors informuje również o zamknięciu kilku cerkwi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.

Władze okupacyjne wprowadzają nowe prawo. W tym miesiącu wszystkie wspólnoty religijne muszą się zarejestrować. Aby móc to zrobić, muszą liczyć co najmniej 30 dorosłych członków. Ponadto nakazano katalogowanie literatury używanej przez kościoły.

* * *

Rosyjscy Świadkowie Jehowy uciekają do Finlandii

Ponad dwustu członków kościoła Świadków Jehowy z Rosji poprosiło o azyl w sąsiedniej Finlandii. Ich organizacja została zdelegalizowana w Rosji w zeszłym roku. Rosyjskie władze zakazały im działalności na terenie całego kraju.

Około stu rosyjskich Świadków Jehowy przybyło do Finlandii już w zeszłym roku. Kolejnych stu skierowało się tam w roku obecnym.

Rzecznik fińskiej służby imigracyjnej powiedział gazecie „Aamulehti”, że do tej pory podjęto decyzje w sprawie około dziesięciu wniosków. Większość decyzji była negatywna, ponieważ fińskie władze uważają, że „nie ma systematycznych prześladowań wszystkich Świadków Jehowy w Rosji”.

Nie można stwierdzić, że wszyscy Świadkowie Jehowy mogą stać się celem naruszeń praw człowieka – powiedział rzecznik. Zaznaczył jednak, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

* * *

Rosja rozszerza wpływy w Afryce

Rosja podpisała we wtorek umowę o współpracy wojskowej z Republiką Środkowoafrykańską.

Umowa ma się przyczynić do nasilenia szkoleń, które Rosjanie prowadzą dla armii RŚA.

Minister obrony RŚA, Marie-Noelle Koyara, powiedziała, że armia jej kraju wymaga przywrócenia zdolności bojowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji twierdziło wcześniej, że Rosja „bezinteresownie” wysłała do Republiki Środkowoafrykańskiej broń palną, amunicję i instruktorów. Rosja zrobiła to pomimo embarga wprowadzonego przez ONZ na dostawy broni do tego afrykańskiego kraju.

W Republice Środkowoafrykańskiej znajdują się bogate złoża uranu, diamentów, złota i ropy naftowej.

* * *

Izrael chce uzbrojonych obywateli

Rząd Izraela wprowadził nowe wytyczne dotyczące posiadania broni palnej. Nowe przepisy zwalniają obywateli chcących posiadać broń z obowiązku przeszkolenia, jeżeli wcześniej odbyli służbę w armii Izraela.

Ponadto, oficerowie po zakończeniu służby zachowają zarówno pozwolenie na broń, jak i samą broń. Ułatwienia w ubieganiu się o pozwolenie na broń obejmą także byłych funkcjonariuszy policji, pracowników służb ratowniczych i kierowców transportu miejskiego.

Kolejna zmiana to zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych testów dla osób, które mają pozwolenie na broń dłużej niż 10 lat.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izraela napisało w komunikacie, że wyszkoleni obywatele noszący broń w przestrzeni publicznej przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Według resortu uzbrojeni obywatele są m.in.: ważną linią obrony przeciwko akcjom „samotnych wilków”.

* * * * *