Pieczęć Senatu USA

Amerykańscy senatorzy wysłali list do polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apelują o przyjęcie sprawiedliwej ustawy reprywatyzacyjnej.

59 senatorów, zarówno z Partii Republikańskiej jak i Demokratycznej stwierdziło, że „Polska jest jedynym poważnym państwem Europy, które do tej pory nie przyjęło narodowej, kompleksowej ustawy przewidującej restytucję mienia bądź odszkodowania za własność prywatną”.

Senatorzy krytykują projekt polskiej ustawy reprywatyzacyjnej twierdząc, że wyklucza on możliwość zwrócenia własności dawnym właścicielom, nie przewiduje całkowitych odszkodowań za utracone mienie i nie przewiduje żadnych odszkodowań za zniszczone przedsiębiorstwa.

Polski projekt według Amerykanów wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń, przez obywateli państw, które po wojnie nie z Polską zawarły układów o regulacji odszkodowań.

Amerykanie uważają, że jest to krzywdzące dla większości polskich Żydów, którzy po wojnie zamieszkali za granicą.

Na zakończenie senatorzy napisali:

Jako silni zwolennicy istotnych, obopólnie korzystnych amerykańsko-polskich relacji wierzymy, że nasz sojusz zakorzeniony jest we wspólnych demokratycznych ideach, wliczając poszanowanie praworządności i zdolności do zapewnienia sprawiedliwości dla ofiar. Chcemy współpracować z Polskim Parlamentem, by uchwalić sprawiedliwą ustawę reprywatyzacyjną, która w pełni zrealizuje cele Deklaracji Terezińskiej i będzie dalej wzmacniać więź pomiędzy naszymi krajami.

Polska podpisała Deklarację Terezińską w 2009 roku. Dokument wzywa do „podjęcia wszelkich starań mających na celu naprawienie konsekwencji bezprawnych przejęć majątków”

Ma to być przeprowadzone „w sprawiedliwy, wszechstronny i niedyskryminacyjny sposób, zgodny z prawem krajowym i odpowiednimi regulacjami, jak również umowami międzynarodowymi. Proces takiej restytucji lub rekompensaty powinien być szybki, prosty, dostępny, transparentny i ani uciążliwy, ani kosztowny dla osoby występującej z roszczeniem”