Sejm uchwalił nowelizację ustawy o repatriacji

Repatrianci dostaną większą pomoc finansową, do 25 tys., którą będą mogli przeznaczyć na zakup mieszkania lub na czynsz, co oznacza, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Wysokość pomocy pieniężnej nie może przekroczyć ceny nieruchomości.

Zmiany dotyczą także wysokości dotacji z budżetu państwa przekazywanej gminie, która zapewnia mieszkanie kandydatowi na repatrianta, uzależniając ją od metrażu i miejsca położenia nieruchomości. Może ona wynieść do 25 tys. zł.

Nowela wprowadza rezygnację z konieczności wykazania deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Chodzi o zesłanych do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także potomków tych osób. Ma to celu ułatwienie powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia.