Sejm uchwalił dziś ustawę rozszerzającą granice obrony koniecznej

Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Zgodnie z nowym prawem karom nie będzie podlegał ten, kto przekroczy granice obrony koniecznej, “odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 396 posłów, 3 było przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

We wrześniu Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniało, że nadal każde przekroczenie granic obrony koniecznej będzie przedmiotem postępowania prokuratury, która ustali, czy są przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną.