Sejm przyjął prezydenckie ustawy o KRS i SN

Sejm przyjął dziś ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy z przyjętymi poprawkami.

Nowe prawo daje możliwość składania do Sądów Najwyższych skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów z ostatnich 20 lat. Według ustawy sędziowie Sądu Najwyższego będą przechodzić w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia. Prezydent będzie mógł w indywidualnych przypadkach przedłużyć czas sprawowania obowiązków przez sędziego.

Sejm przyjął poprawki PiS mówiące, że przy badaniu skargi nadzwyczajnej SN mógłby uchylić orzeczenie sądu nie tylko w całości, ale i w części, że skarg nie można wnosić od orzeczeń sądów administracyjnych oraz, że Prezydent RP będzie określał regulamin Sądu Najwyższego

Według nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 15 sędziów członków KRS ma być wybieranych przez Sejm, większością 3/5 głosów. Jeśli to się nie uda, Sejm dokona wyboru zwykłą większością głosów.