Od 1 marca zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa. Urzędnicy nowej instytucji będą mieli szersze uprawnienia niż obecni pracownicy urzędów skarbowych, w tym możliwość kontroli bez uprzedzenia, wgląd w poufną dokumentację firm. Będą mieli do swojej dyspozycji także psy tropiące. W szczególnych przypadkach będą mogli przeprowadzić kontrolę tylko po okazaniu legitymacji służbowej.

Zniesiona zostanie terytorialność postępowań. Każdy oddział Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł rozpocząć kontrolę w każdym miejscu w Polsce. Urzędnicy będą mogli przeszukać każde miejsce w firmie, a nawet mieszkanie osoby kontrolowanej. Nie będą potrzebować do tego zgody prokuratora.

Przedsiębiorcy będą mogli odwołać się od wyników kontroli, ale tylko do tego samego urzędu.

Zmiany mają pomóc w zapowiadanej od dawna przez ministra Morawieckiego walce z wyłudzeniami z tytułu VAT.

Więcej o tej sprawie w dzisiejszym programie “Kowalski & Chojecki NA ŻYWO”: https://www.youtube.com/watch?v=T_kE77tHQsk