Rząd Węgier ogłosił, że dofinansuje kwotą prawie 8 mld forintów, to jest około 110 mln zł, powstanie nowego oddziału ginekologiczno-położniczego w dwóch budapesztańskich szpitalach – Szpitalu Dziecięcym Bethesda oraz Szpitalu Bonifraterskim w Budzie.

Szpitale zobowiązały się, że nie będą w nich wykonywane aborcje oraz że lekarze w nich pracujący nie będą brali łapówek.

Jak widać, można oficjalnie i głośno walczyć z aborcjonistami i chronić ludzkie życie.