Pomysł jednolitego podatku został porzucony, ale część rozwiązań może zostać wdrożona. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk na spotkaniu zorganizowanym przez Polityka Insight mówił o kwestii uszczelniania ZUS.

– Rozwiązania z podatku jednolitego będzie można wykorzystać, jeśli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie to raczej podwyższanie składek. Trzeba uszczelnić system o grupy, które składek nie płacą lub celowo je pomniejszają – mówił Kowalczyk.

Jego zdaniem podstawową sprawą jest ozusowanie umów o dzieło. Zwrócił również uwagę, że  coraz większym problemem jest samozatrudnienie w zawodach, w których dotąd zatrudniano na etacie.

– Dziś nawet pielęgniarki zmusza się do zakładania działalności gospodarczej. To pokazuje, że coś jest nie tak. Nam chodzi o to, żeby działalność rzeczywiście była działalnością, a umowa o dzieło nosiła cechy prawdziwej umowy o dzieło – dodał.

Przyznał jednocześnie, że rząd zastanawia się nad zmniejszeniem składek na ZUS dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mają też zyskać na zmianach związanych z amortyzacją. Zamiast rozliczać ją przez wiele lat, będą mogli odpisać inwestycję szybciej.