W piątkowym wydaniu tygodnika „Der Spiegel” ujawniono informacje wywiadu niemieckiego BND oraz Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, z których wynika, że Rosja prowadzi systematyczne działania, zmierzające do osłabienia ścisłych więzi, łączących Stany Zjednoczone i Europę.
Powołany z inicjatywy kanclerz Angeli Merkel zespół specjalistów zajmujących się wojną psychologiczną, potwierdził to, o czym w Telewizji Idź Pod Prąd mówimy od dawna:
To „Moskwa usiłuje w sposób zaplanowany podgrzewać istniejące na Zachodzie konflikty społeczne”. Niemieccy fachowcy przypuszczają, że i za kampaniami propagandowymi przeciw cywilizacji zachodniej, i za przeróżnymi cyberatakami, których liczba znacznie się zwiększyła, stoją rosyjskie służby specjalne.
Teraz rząd Niemiec zastanawia się, w jakiej formie udostępnić raport Bundestagowi i opinii publicznej. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy na ciągle podejmowane działania rządu niemieckiego w kierunku zacieśniania wzajemnych więzi, w szczególności gospodarczych, z Rosją. Działania te podejmowane są pomimo obowiązujących sankcji nałożonych na Rosję.
Faktem jest jednak, że wzajemne stosunki Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych nie wyglądają ostatnio najlepiej. Donald Trump oświadczył, że chociaż ma wielki szacunek dla kanclerz Angeli Merkel, to jej politykę migracyjną ocenia jako katastrofalną.