ZUS i Straż Graniczna stworzą specjalny wspólny system wymiany danych. Ma on ograniczyć zatrudnianie cudzoziemców na czarno.

Dziś ZUS i SG wymieniają się danymi raz na kwartał, a potrzeba nam wymiany informacji w trybie ciągłym, na bieżąco. Stąd obie instytucje zdecydowały, że należy stworzyć specjalny interfejs do wymiany danych online i na cito. W tej materii będziemy też współpracować z Państwową Inspekcją Pracy – powiedział Wojciech Andrusiewicz rzecznik ZUS.

To kolejny pomysł zacieśniania kontroli nad przedsiębiorcami.

Minister Morawiecki co raz podkreśla, że uszczelni systemy poboru podatków. Jedną z metod jest system przekazywania informacji z kas fiskalnych prosto do Urzędu Skarbowego.

Od 1 marca mają wejśćw życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, które znacząco zwiększą kompetencje urzędów celno-skarbowych w zakresie czynności kontrolnych i procesowych.

Niestety rządzący ciągle nie chcą zrozumieć, że najlepszym sposobem na problemy polskiej gospodarki jest zmiejszenie obciążeń i znoszenie regulacji. Przypominamy po raz kolejny prosty apel Mariana Kowalskiego: „Obniżcie podatki, zlikwidujcie ZUS”.