Radni Radomia rozważają odebranie honorowego obywatelstwa dwóm sowieckim generałom.

Wśród 20 osób z honorowym obywatelstwem Radomia znajdują się generałowie Związku Sowieckiego Michaił Orłow, dowodzący oddziałami czołgów, które zajmowały miasto w czasie II wojny światowej, oraz Piotr Klimiuk, kosmonauta, który odbył lot z Mirosławem Hermaszewskim.

Część radnych chce zachowania obecnej sytuacji, dlatego przewdoniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zwrócił się o opinię do IPN. Według Instytutu nadawanie honorowego obywatelstwa sowietom było formą propagowania komunizmu i należy to zmienić.