Projekt aktu prawnego, który ma zmienić ukraińską ustawę o obronie Ukrainy, został już oficjalnie zaprezentowany. Jego twórcy deklarują, że zmiana prawa ma na celu zwiększenie potencjału obronnego Ukrainy. Projekt oparto na doświadczeniach Sił Zbrojnych Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z którymi rezerwiści w wieku poniżej 50 lat podlegający szkoleniom okresowym będą mogli posiadać broń samoczynną w domach. Ta broń może być wykorzystana do obrony swojego kraju.