Rozporządzenie mówi, że jeśli agencja rządowa będzie wprowadzać nową regulację, musi jednocześnie zlikwidować dwie już istniejące regulacje. Nowe prawo wejdzie w życie w pełni w 2018 roku. W roku bieżącym rząd ma się powstrzymać od wprowadzania nowych regulacji. Wyjątkiem mają być wymagania konstytucji lub zwykłej ustawy.
Spod obowiązywania dekretu wyłączone będą niektóre obszary, np. armia.

Panie ministrze Morawiecki, proszę brać przykład!