Jan Karski – obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych – zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii jako kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu, który jako pierwszy poinformował Zachód o bestialstwie Niemców.
Podczas pierwszej misji kurierskiej jesienią 1939 roku Karski odwiedził duże miasta, które znalazły się pod okupacją niemiecką, gdzie obserwował nastroje panujące wśród ludności, sprawdzał czy organizuje się jakaś konspiracja oraz przenosił meldunki dowództwa Związku Walki Zbrojnej.
Przed swoją trzecią misją w 1942 r. do Londynu, która miała na celu przedstawienie emigracyjnym władzom polskim oraz Brytyjczykom raportu o sytuacji w okupowanej Polsce, w obszerny sposób zbadał sytuację Żydów na terenie okupowanej Polski. Później Karski przedostał się do Londynu i spisał relację jako naoczny świadek eksterminacji Żydów.
Polski kurier wielokrotnie osobiście apelował o ratunek dla Żydów. W 1943 roku dostał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotykał się z politykami, dyplomatami, dziennikarzami i przedstawicielami świata kultury.
Karski zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie, w wieku 86 lat. Za swoją działalność został uhonorowany m.in. polskim Orderem Orła Białego, a w maju 2012 r. prezydent USA Barack Obama odznaczył go pośmiertnie Prezydenckim Medalem Wolności.