Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, na mocy których więcej zarobią policjanci, strażacy funkcjonariusze Straży Granicznej i BOR. Podwyżki wyniosą przeciętnie 253 zł miesięcznie.
Wzrost płac dla funkcjonariuszy jest elementem Programu Modernizacji przyjętego przez Sejm pod koniec 2016 roku, którego celem jest „zapewnienie funkcjonariuszom odpowiednich warunków do jak najlepszego wypełniania obowiązków”.
Na styczeń 2019 roku są zaplanowane kolejne podwyżki.